Slibdynamiek in de Waddenzee. Where mud matters.

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen en het gebruik van slib voor landaanwinning. Onder slib wordt in dit verband verstaan sediment met een korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer. Voor de trilaterale Waddenzee (het totale Waddenzee gebied gedeeld door Nederland, Duitsland en Denemarken) ontbreekt een goed inzicht in de slibhuishouding. Dat inspireerde de Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) om Deltares te vragen om hiernaar een studie te starten.

>> lees verder