Midmaandelijkse watervogeltellingen

Dit weekeinde zijn het de 6e en laatste watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2020 – 2021. Met een stevige ZW6 waren de vogels blijkbaar gevlogen.

Groot Buitenschoor

 • bergeend, 6
 • wulp, 1

Lillo – Fort

 • dodaars, 6
 • meerkoet, 1
 • wilde eend, 4

Galgenschoor: 

 • wel grauwe ganzen in het riet hoeveel???
 • Grauwe gans: 8
 • Canadagans: 8
 • Wilde eend: 31
 • Scholekster: 54
 • Zomertaling: 2
 • Wintertaling:8
 • Bergeend:10
 • Krakeend: 4
 • Kievit: 12
 • Wulp: 2

Potpolder

 • Bergeend: 4

Lillo tot Van Cauwelaertsuis

 • Canadagans:4
 • Bergeend: 4
 • Scholekster: 2
 • Krakeend: 8

Van Cauwelaertsluis tot Noordkasteel:

 • Canadagans: 8
 • Bergeend: 2
 • Krakeend: 4
 • Wintertaling: 8

Fort Filip:

 • geen telling mogelijk omwille van de saneringswerken

Noordkasteel: 

 • raar al enkele maanden geen soepeenden meer?
 • Krakeend: 26
 • Aalscholver: 5
 • Fuut: 3
 • Meerkoet: 8
 • Kuifeend:24
 • Wilde eend 8
 • Grauwe gans: 2