Vogels lijden onder toenemende recreatiedruk

Natuurorganisaties, ecologen en vogelkenners zien de vogelstand langs de kusten van de Oosterschelde teruglopen. Ze zeggen dat dit komt doordat allerlei vormen van recreatie meer ruimte opeisen, waardoor het leefgebied van de vogels steeds kleiner wordt.

>> lees verder