Met satellietbeelden de rol van microscopisch bodemleven in estuaria doorgronden

Platen en slikken in estuaria, zoals de Oosterschelde en Westerschelde, bevatten een grote diversiteit aan microalgen en cyanobacteriën. Dat kleine leven wordt ook wel microfytobenthos genoemd en is dé voedselbron voor schelpdieren, wormen, en daarmee indirect ook voor vissen en vogels. Maar het microfytobenthos structureert ook de zandplaten en slikken in deze intergetijdegebieden. En dat is een belangrijk gegeven voor het duurzaam beheer van estuaria die door bijvoorbeeld scheepvaart en zeespiegelstijging onder druk staan. Dit schrijft Tisja Daggers die haar promotieonderzoek uitvoerde bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Universiteit Twente (UT) en op donderdag 25 februari haar proefschrift verdedigt.

>> lees verder