‘Polders tijdelijk onder water zetten zorgt voor betere bescherming tegen stijgende zeespiegel’

Het plan deed heel wat wenkbrauwen fronzen: polders een tijd onder water te zetten om droge voeten te houden. De polders fungeren dan als wisselpolder. Dat zou de kustbescherming duurzamer, natuurlijker en goedkoper maken. Het is een plan dat in Zeeland gevoelig ligt. Onderzoeker Tjeerd Bouma gaf in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer uitleg over het plan en Philipp Keller van Waterschap Scheldestromen reageerde erop.

>> lees verder