‘Nederland vergeet stijgende zeespiegel in plannen voor ruimtelijke ordening’

De vijf grootste plannings- en investeringsopgaven in Nederland kosten samen ruim 900 miljard euro tot 2050 en hier is meer dan 100.000 hectare ruimte voor nodig. Bij deze investeringen wordt tot nu toe geen of te weinig rekening gehouden met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Hierdoor ontstaat het risico dat deze investeringen in de toekomst alsnog op de schop moeten én het risico dat deze (fysieke) ruimte, die in de toekomst nodig is voor maatregelen tegen zeespiegelstijging, al wordt ingenomen. Dit blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco.

>> lees verder