Waterkerende kustlandschappen

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, polders verzilten, de kust erodeert en intergetijdegebieden verdrinken. We kunnen dit tij keren met nieuwe kustlandschappen: begroeide vooroevers, zandige golfbrekers en dubbele dijken.

>> lees verder