Zolang de Noordzeenatuur slecht beschermd is, staat blauwe economie op losse schroeven

De natuur in het Belgisch deel van de Noordzee is ronduit slecht beschermd: verstorende praktijken als bodemberoerende visserij en zandwinning in kwetsbare zones blijven bestaan, de ruimtelijke ordening op zee loopt mank en ondertussen komen er almaar meer economische activiteiten bij. Pas wanneer de natuur op zee goed beschermd is, zal de ontwikkeling van de blauwe economie weer vaart kunnen maken.

>> lees verder