Oproep tot nationaal onderzoeksprogramma en pilots dubbele dijken

Het klimaat verandert en daar moet Nederland op anticiperen. Kunnen we met een nieuw kustbeschermingsplan die drie in samenhang aanpakken door het creëren van klimaatbestendige landschappen waarbij we bijvoorbeeld gebruik maken van dubbele dijken? Op
basis van onderzoek en eerste ervaringen uit pilots is het antwoord op die vraag positief. Twintig partijen waaronder o.a. WWF, kennisinstellingen, waterschappen en andere natuurorganisaties roepen daarom op tot het instellen van een nationaal onderzoeksprogramma, het starten van twee pilot en vragen de partijen aan het Ministerie van IenW om in 2021 capaciteit en middelen voor in te zetten.

>> lees verder