Roerdompen in Paardeweide

Deze winter vertoeven vier tot zes roerdompen in het oostelijk deel van Paardeweide, een wetland op de linkerscheldeoever in Wichelen en Berlare en één van de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) van het Sigmaplan.

Dit gebied werd dankzij de Sigmawerken heringericht. Het water stroomt bij hoogtij via de meest oostelijke sluis het gebied binnen en bij laagtij aan de westelijke kant via een vistrap terug naar de Schelde. Het gebied is op die manier aangetakt aan de Schelde zonder dat er getijden ontstaan. Er is een constante verversing van water, wat belangrijk is voor de waterkwaliteit. Langs zowel de in- als de uitwatering krijgen vissen de vrije baan tussen de Schelde en het overstromingsgebied. Het gebied bevat een afwisseling van diepere zones met open water en ondiepe zones met rietvegetatie.

Visetende vogels als aalscholvers, lepelaars en de kieskeurige roerdomp vinden er volop voedsel dankzij de overvloed aan vissen die er is ontstaan. Deze manier van inrichten is uniek in Vlaanderen, en de grote aanwezigheid van roerdompen en andere viseters bewijst dat het werkt!

>> Meer weten

tekst: Agentschap Natuur en Bos