Midmaandelijkse watervogeltelling winterhalfjaar 2020 – 2021

Dit weekeinde is het de belangrijkste telling van de midmaandelijkse watervogeltellingen voor het winterhalfjaar 2020 – 2021. De januaritelling telt mee voor het internationaal monitoringproject “International Waterbird Census”.

Frank Wagemans telde het Groot Buitenschoor en Lillo Fort, Walter Van Ginhoven en Frank Gerard telde vanaf het Galgeschoor tot aan het Noordkasteel.

Groot Buitenschoor

 • Wulp, 11
 • Scholekster, 3
 • Grauwe gans, 32
 • Smient, 16

Galgenschoor

 • Krakeend 24
 • Wintertaling 35
 • Scholekster 106
 • Wulp 5
 • Smient 2
 • Grauwe gans 44

Lillo Fort

 • Meerkoet, 1
 • Dodaars, 7

Potpolder

 • niets

Lillo tot Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis

 • Wulp 6
 • Bergeend 1
 • Krakeend 5
 • Canadagans 17
 • Kievit 121
 • Wulp 1

Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis tot Noordkasteel

 • Canadagans 16

Noordkasteel

 • Kuifeend 54
 • Grote zaagbek 11
 • Meerkoet 10
 • Fuut 2
 • Wilde eend 6