Nieuw rapport recreatieve zeevisserij wijst op sterke terugval kabeljauw in Belgische Noordzee

De nieuwste rapportage van het nationaal monitoringsprogramma over de Belgische recreatieve zeevisserij toont voor 2019 hogere zeebaarsvangsten aan, maar maakt tevens gewag van een sterke achteruitgang in de kabeljauwvangsten in de zuidelijke Noordzee.

>> lees verder