Meer dan 170.000 dode vogels per jaar door 325 kilometer gevaarlijk stroomnet

Natuurorganisaties hebben risicozones opgelijst waar vogels in contact komen met hoogspanningskabels. Conclusie? 325 kilometer aan luchtlijnen in ons land vormen een risico voor vogels om er tegenaan te vliegen. Naar schatting 170.000 tot 500.000 vogels per jaar sterven daardoor. Dat aantal moet naar beneden, zo klinkt het. En daar zijn verschillende manieren voor. 

>> lees verder