Een stoomboot over de Schelde moet restwarmte naar de stad brengen

In de Antwerpse haven gaat heel wat restwarmte verloren. De stad wil die warmte opvangen en hergebruiken in woonwijken, via nieuwe warmtenetten. Er komt een speciaal buizenstelsel vanuit de haven naar de stad. Maar voor het zover is, zal die opgevangen warmte al per schip naar wijken als het Nieuw Zuid worden gestuurd.

>> lees verder