De Grote Rede nr.52 van november 2020

Het VLIZ-tijdschrift De Grote Rede (°2001) verschijnt twee keer per jaar. Het bevat heel wat nieuwe – en vergeten – kennis over onze zee en kust, samengebracht door een 30-koppige redactie en met de hulp van de meer dan 1.500 zee- en kustexperten die ons land rijk is. Zojuist verscheen nr.52 met daarin o.a. Kustbroedvogels. Wendbaar en aangepast aan een dynamische omgeving, Recreatief zeevissen – een hobby met karakter, De zee gewijd van De Panne tot Doel, Scholeksters en mossels, …

>> lees online of download als pdf of bekijk eerdere nummers