Ontstekingslont in de maag van een stormvogel

Vaak zijn stukken plastic uit de vogelmagen niet goed herkenbaar. Maar soms wordt bij toeval duidelijk wat er is aangetroffen. Sinds 2017 werden op stranden van de Faröer Eilanden opmerkelijke aantallen beschadigde holle plastic draden gevonden. Deze bleken afkomstig van steengroeves en tunnelwerkzaamheden waarbij basaltgesteente met explosieven werd verwijderd. Door het storten van de vrijgekomen brokstukken, bijvoorbeeld bij havenwerkzaamheden, kwamen de resten van de gebruikte ontstekingslonten in het zeemilieu.

>> lees verder