Gevogelte op en om het Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 3 november 2020 – vanochtend heeft Walter Van Ginhoven in het gezelschap van Fons Vervoort, zich ontfermt over het gevogelte op en om het Groot Buitenschoor.

Brandgans 8+
Wulp 4+4+12
Scholekster 7+12+4+74
Krakeend 12
Wilde eend 26
Wintertaling 6
Grauwe gans 14+9 in
Putter
Vink
Lijsters
Kleine mantel meeuw 2
Grote mantelmeeuw 1
Holenduif 6
Bergeend 12+6+8+8
Aalscholver 2
Waterral 1
Nijlgans 2
Fuut 2
Kneu
Kuifeend
Kleine zilverreiger
Smienten 50+25
Buizerd
Keep
Kramsvogels
Riethorst
Stormmeeuw
Graspieper
Baardmannetje 4
Veldleeuwerikken
Kuifleeuwerikken
Pimpelmees 3
Winterkoning 1
Roodborst 2
Slechtvalk

Op het Nederlandse deel zaten een 300-tal kieviten.