Herrie onder water

Er worden steeds meer aanwijzingen gevonden dat vissen worden beïnvloed door geluid van menselijke activiteiten op zee. De gevolgen hiervan voor populaties op lange termijn zijn nog onduidelijk, zo ook voor de Noordzeekabeljauw. Gecombineerd onderzoek geeft een eerste beeld van de mogelijke effecten van seismisch onderzoek op het gedrag van deze vis.

>> Lees het artikel als pdf-bestand