MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019

Het rapport geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (=MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van de monitoringsjaren 2018 en 2019 voor de aspecten leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora en ecologisch functioneren. Ook de langjarige trends worden toegelicht.

>> lees verder