Kwelderonderzoek door Wageningen Marine Research

Kwelders zijn dynamische ecosystemen met een hoge natuurwaarde vanwege de unieke zouttolerante planten die er voorkomen. Daarnaast vormen ze een geleidelijke overgang tussen water en dijk, en hebben ze een rol in de kustbescherming. Wageningen Marine Research monitort de diversiteit en opslibbing van kwelders en onderzoekt hoe kwelders kunnen worden benut voor kustbescherming, met behoud van een hoge natuurkwaliteit.

>> lees verder