Flora-en-fauna

Wanneer de ogen groter zijn …

dan de bek, dan is het zelfs voor een aalscholver een hele opgave om een dikke, vette paling binnen te spelen. Walter Van Ginhoven stond erbij met zijn fototoestel in de aanslag.