Waar ligt de overgang slikken – schorren

Marin van Regteren en het kwelderteam van Wageningen Marine Research, samen met studenten, publiceerden een paper over de overgangszone tussen kwelders of schorren en het wad of slikken.

>> Lees het artikel in Estuarine, Coastal and Shelf Science