Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico

De kwelders in het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan (inter)nationale natuurdoelstellingen. Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk gegroeid en daarmee wordt aan de instandhoudingsdoelstelling voldaan.

>> lees verder