Foerageergedrag van scholeksters op de Westerschelde

De Westerschelde is een Speciale Beschermingszone voor soorten zoals de scholekster. De pilootstudie wil op basis van een beperkt aantal gezenderde vogels een inzicht verkrijgen of het mogelijk is om aan de hand van de verkregen gegevens te achterhalen welke karakteristieken voor scholeksters belangrijk zijn in de keuze van de foerageergebieden in de Westerschelde en bij uitbreiding de Oosterschelde.

>> lees verder