Broedsucces op broedeilanden Waterdunen

De broedeilanden in het recent aangelegd natuurgebied Waterdunen hebben effect, meldt Stichting Het Zeeuwse Landschap. Tijdens een broedvogeltelling met Deltamilieu Projecten werden er maar liefst 460 kokmeeuwen, zeventig visdieven en veertig paar nestelende dwergsterns geteld. Ook broeden er in het gebied strand- en bontbekplevieren.

>> lees verder