Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië

Een studie naar de trekroute en het overwinteringsgebied van een soort begint vaak met het volgen van een aantal individuen binnen een populatie. Om echter een beeld van de migratie van een soort over het gehele verspreidingsgebied te krijgen moeten individuen van meerdere populaties worden gevolgd, omdat ook daar verschillen tussen kunnen bestaan. Hierbij is internationale samenwerking cruciaal.

>> lees verder