Flora-en-fauna

Kwelders of schorren als kraamkamer

Geplaatst

Kunnen kwelders als kraamkamer en foerageergebied functioneren voor (jonge) vis? En welke soorten vind je in de kweldersloten? Om dat uit te zoeken doen Ingrid Tulp en Ingeborg Mulder van Wageningen Marine Research zegentrekken en zetten fuiken uit bij Sint Annaland en Rammegors.