Broedeiland op groot Buitenschoor afgevoerd

In het kader van de uitbreiding van de containercapaciteit van de Antwerpse haven, was er ergens het idee ontstaan om op het Groot Buitenschoor een broedeiland aan te leggen.

Dit broedeiland maakte deel uit van de natuurcompensaties. Zodoende hoopte men minder landbouwgrond in de Prosperpolder Zuid te moeten aansnijden.

Zoals enigszins verwacht werd dit broedeiland afgevoerd wegens problemen met stabiliteit, mogelijke interacties op nautisch vlak, en de kostprijs.