Jaarboek bundelt verwezenlijkingen VLIZ in 2019

Het VLIZ-jaarboek 2019 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2019, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek.

Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking.

Het VLIZ-Jaarboek 2019 zoomt onder andere in op het 20-jarige bestaan van het VLIZ. In 2019 trapte het VLIZ met de feestslogan ‘VLIZ doorbreekt grenzen’ een jaar vol festiviteiten af.

In vergelijking met 20 jaar geleden is het VLIZ-personeelsbestand maar liefst vertienvoudigd en bezit het onderzoeksinstituut een hypermodern onderzoeksvaartuig (RV Simon Stevin) en drie unieke zeerobots naast heel wat andere hooggespecialiseerde apparatuur. In 2019 werd de bouw van een splinternieuw complex – de InnovOcean Campus – goedgekeurd. Een campus die we samen met onze (inter)nationale partners en de Oostendse vestiging van het ILVO medio 2022 zullen betrekken.

Ook de budgetverhoging van 2.000.000 euro die de Vlaamse overheid toekende aan het VLIZ om onder meer basisonderzoek gelinkt aan de innovatiedomeinen van de blauwe economie uit te voeren, en de hervorming van de bestaande interne organisatie die sterk inzet op drie pijlers – wetenschapsondersteuning, valorisatie & inn ovatie, en onderzoek – worden belicht in het jaarboek.

Verder is er speciale aandacht voor de officiële inhuldiging van het ‘Marine Robotics Centre’. De rol van het VLIZ in innovatieprojecten in de blauwe economie. De veelheid aan (lokale) evenementen georganiseerd door het VLIZ. De diversiteit aan nieuwe publicaties gaande van A1-publicaties in gerenommeerde tijdschriften tot boeken, reguliere publicaties als de Grote Rede (50ste nummer) en de Zeekrant, en digitale infografieken en animaties.

Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van het jaarboek kan je digitaal (pdf) raadplegen via de VLIZ-website.
 
Link: www.vliz.be/nl/jaarboek