Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium. Deelrapport 5. Synthese

De studie werd uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Agenda voor de Toekomst en brengt de langjarige evolutie van het getij in beeld voor het volledige Schelde-estuarium over de periode 1888-2017, en dit met speciale aandacht voor de tijdsgerelateerde getijparameters. Langjarige trends in het getij worden vervolgens gelinkt aan menselijke ingrepen, en er werd onderzocht of de resulterende morfologische wijzigingen de trends in het getij kunnen verklaren.

>> lees verder