Er beweegt wat op zee: het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Op 20 maart 2020 trad het vernieuwde marien ruimtelijk plan voor Belgische wateren in werking, terug goed voor zes jaar waarna het terug geëvalueerd wordt. Het nieuwe plan 2020-2026 heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen en toekomstige maatschappelijke uitdagingen: met meer ruimte voor hernieuwbare energie, aquacultuur en natuur.

>> lees verder of download de brochure