Ecologische basismonitoring en onderzoek in de Waddenzee

Wageningen Marine Research verzamelt voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en voor Rijkswaterstaat sinds de jaren zeventig data over schelpdieren, vogels, zeehonden, bruinvissen, vissen, garnalen en kwelders in de Waddenzee. Deze lange-termijnreeksen worden gebruikt als vinger aan de pols voor de ontwikkeling van het gebied.

>> lees verder