Flora-en-fauna

De klimaatverandering en vogels op de Oost-Atlantische trekroute.

Geplaatst

Rapport op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) waarin op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties in kaart te gebracht is wat klimaatverandering betekent voor de vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute.

>> lees verder