Sigmagebieden dragen steentje bij om zwaar vervuild water op de Schelde te zuiveren

Op 9 april vond een dijkbreuk plaats bij een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai. De Vlaamse Waterweg nv, Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij zetten alles op alles om de vervuiling in de Schelde te bestrijden. De Sigmagebieden krijgen te maken met de ‘staart’ van de verontreiniging en dragen hun steentje bij om het water te zuiveren.

>> lees verder