Strandjes langs de Oosterschelde afgesloten om broedende vogels niet te storen

Om broedende vogels rust te geven sluit Natuurmonumenten een aantal plekken langs de Oosterschelde. Het gaat om een aantal al gesloten dijktrajecten en om het strandje bij Kattendijke waar bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters broeden.

>> lees verder