In mei … leggen alle vissen een ei

Weten jullie welke vissoort je hier hoort paaien? Tot begin 20ste eeuw trok deze vissoort massaal vanuit zee de Zeeschelde en zijrivieren op, om er in mei met veel kabaal te paaien.

Het gerucht gaat dat oeverbewoners vroeger ramen en deuren moesten sluiten omdat het kabaal hen wakker hield (“een groot gedruis”, “te vergelijken met het rumoer van een kudde zwijnen”).

Na 1900 sloeg de vervuiling in de Schelde genadeloos toe en werd het de soort teveel. Maar sinds de eeuwwissel is de soort terug.

Binnenkort lees je meer over deze “mysterieuze” vissoort in de Grote Rede nummer 51.

Onderstaand filmpje werd gemaakt door Jan Breine vanop de Scheldekaai in St.Amands.