Veranderingen in de Oosterschelde; afname ‘Typische Soorten’

De Oosterschelde is een Natura2000-gebied met een schitterende flora en fauna. De kwaliteit van dit gebied (Europees Habitattype H1160) wordt onder meer gemonitord met behulp van ‘Typische Soorten’. Een recente analyse wees uit dat meerdere van deze soorten in aantallen zijn afgenomen van 1994 t/m 2018.

>> lees verder