Jaarrond vissen in de Waddenzee voor nieuwe kennis over afnemende visbestanden

De visfauna van de Waddenzee staat onder druk en loopt al decennia achteruit. Dat signaal komt zowel uit het jaarlijkse Waddenzeebrede onderzoek (Demersal Fish Survey) van Wageningen Marine Research als uit de vismonitoringsfuik van het NIOZ aan de zuidkant van Texel.

>> lees verder