Schelde

Mogelijk strenge dijkbewaking door hoge waterstand

Waterschap Scheldestromen bereidt zich voor op uitgebreide dijkbewaking. Aanleiding is de hoge waterstand die wordt verwacht door storm in combinatie met springtij.

>> lees verder