Algemeen

Baggerspecie wordt bouwstof

Waterschap Scheldestromen streeft ernaar om baggerspecie uit hun watergangen in onze grondwerken toe te passen. Daarnaast gaan ze onderzoeken of ze baggerspecie kunnen toepassen in dijkbekleding.

>> lees verder