Onderzoek naar potentieel habitat voor de otter in de Benedenschelde.

Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van de habitatkwaliteit en de knelpunten in de regio van de Benedenschelde als potentieel otterhabitat. Deze regio werd gekozen als focusgebied vanwege de al relatief langjarige (i.e. sinds 2014) actuele bezetting ervan door otters.

>> lees verder