Hedwige-Prosperpolder wordt labo voor crisisoefeningen en dijkproeven

De komende jaren zal de Hedwige-Prosperpolder gebruikt worden voor dijkproeven en grootschalige crisisoefeningen. “De klimaatverandering gaat gepaard met een stijgende zeespiegel en meer extreme weersomstandigheden. Het is dus belangrijk te weten hoe sterk onze dijken, waterkeringen en crisisplannen zullen zijn in die nieuwe situatie”, zegt Sarah Verhaegen, communicatieverantwoordelijke Sigmaplan.

>> lees verder