Overzicht van 20 jaar watervogeltellingen Groot Buitenschoor

Je kan er niet naast kijken maar het aantal watervogels en soorten watervogels op het Groot Buitenschoor is in de loop van de jaren gedecimeerd. Ik heb de resultaten van de januaritellingen van 2000 tot 2020 even in een grafiek gestoken.

De dip in zowel het aantal soorten als het aantal vogels die je ziet in onderstaande grafiek, is een gevolg van de indienststelling van de waterzuivering Brussel-Zuid. Hierdoor nam de organische vuilvracht dramatisch af waardoor het bodemleven in elkaar storte en overwinterende vogels geen voedsel meer vonden. Zij weken uit naar andere gebieden zoals Doelpolder Noord.

Door het quasi verdwijnen van de organische vuilvracht, verbeterde de waterkwaliteit van de Schelde. Dit gaf dan weer kansen aan vissen en zeezoogdieren zoals zeehond en bruinvis.