Winterwatervogeltellingen 2017 – 2018

In dit artikel worden de telresultaten van de winter 2017/18 toegelicht. We beperken ons hierbij hoofdzakelijk tot een vermelding van de meest opvallende aantallen en pleisterplaatsen in Vlaanderen. Trends over langere termijn worden slechts summier besproken. Hiervoor kunnen we verwijzen naar een binnenkort te verschijnen rapport .

>> lees verder