Effect garnalenvisserij op bodemleven Waddenzee

Om het effect van het passeren van een garnalenkor op de zeebodem te onderzoeken, is door Wageningen Marine Research in de Waddenzee een experiment uitgevoerd. Hierbij werd in een aantal proefvakken met verschillende intensiteit gevist. Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van bevissing van garnaal de verhoudingen van aanwezige soorten bodemdieren beïnvloedt.

>> lees verder