Wetenschappelijke paper over gevolgen mogelijke versnelde zeespiegelstijging

Een zeespiegel die na 2050 veel sneller stijgt dan verwacht. Het is een mogelijk scenario waarmee Nederland en andere laaggelegen kustgebieden geconfronteerd kunnen worden. In opdracht van de Deltacommissaris bracht Deltares in september 2018 de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse kust, waterveiligheid en zoetwatervoorziening in kaart.

>> lees verder