Iedereen nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema’s ‘Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’.

>> lees verder