Toekomst van de Hedwige-Prosperpolder

Dat zeewater weer de ruimte krijgt in de Hedwige-Prosperpolder stond al vast, maar hóe het Nederlands-Vlaamse gebied zich na de ontpoldering precies gaat ontwikkelen was nog niet bekend. Jim van Belzen en Johan van de Koppel vertellen er meer over.

Dat zeewater weer de ruimte krijgt in de Hedwige-Prosperpolder stond al vast, maar hóe het Nederlands-Vlaamse gebied zich na de ontpoldering precies gaat ontwikkelen was nog niet bekend. Daarom hebben onderzoekers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut der Zee en de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC), de afgelopen vier jaar gewerkt aan een model dat voorspelt hoe de nieuwe getijdenatuur eruit zal zien in de decennia die volgen op het binnenlaten van zout Scheldewater.

Johan van de Koppel, senior onderzoeker van het NIOZ in Yerseke en projectcoördinator: “De laaggelegen Hedwige-Prosperpolder zal in de 50-100 jaar na de ontpoldering opslibben tot een van de hoogste gebieden van Zeeland en daarmee de zeespiegelstijging die wordt verwacht met gemak kunnen bijhouden.”