Studie-en-monitoring

Golfmetingen op Saeftinghe

Voorliggend rapport kadert in het onderzoek dat het doel heeft de kennis inzake golfbelasting op slikken en schorren te verbeteren. In dit rapport, kaderend binnen project “14_082: Golven in het estuarium” worden de metingen te Saeftinghe besproken.

>> lees verder