Hoe de verdwenen overgangen tussen zoet en zout water het leven van trekvissen bemoeilijken

Het leven in de Noordzee verandert voortdurend. Noordzeedieren zijn continu in beweging. Ze worden beïnvloed door het weer, de seizoenen en het voedselaanbod. Ook menselijk gebruik heeft invloed op het Noordzeeleven: denk aan varen, vissen en baggeren. Door een teveel aan negatieve menselijke invloed staat de Noordzeenatuur onder druk. Voor herstel van de Noordzeenatuur en voor duurzaam gebruik van de zee is het van belang de juiste balans te vinden tussen de natuur en menselijk gebruik.

>> lees verder